• Lama baca: < 1 menit →

Dua orang menanya saya, kenapa bakal resto ini coming soon melulu. Ah, mana saya tahu. Bukan saya yang punya kedai maupun mal.

Lalu mereka menebak menu. Peranakam atau rasa rumahan ya. Kata rantang menggiring asosiasi.

Pemilik BlogMemokedai,kuliner,pim,rantang,restoDua orang menanya saya, kenapa bakal resto ini coming soon melulu. Ah, mana saya tahu. Bukan saya yang punya kedai maupun mal. Lalu mereka menebak menu. Peranakam atau rasa rumahan ya. Kata rantang menggiring asosiasi.Suatu atau sebuah blog?