Jarang saya lihat promosi film dalam dua halaman Kompas. Hari ini Netflix mengiklankan…